Header Campings Sandaya

Wettelijke verplichte gegevens Sandaya sites

Gelieve deze juridische mededelingen te lezen voordat u een website van de Sandaya groep bezoekt. Deze informatie kan worden gewijzigd, daarom willen we u vragen deze mededelingen regelmatig opnieuw te raadplegen. Deze voorwaarden hebben betrekking op uw wettelijke rechten en verantwoordelijkheden die van toepassing zijn wanneer u deze website gebruikt. Als u online boekt, dient u de algemene verkoopsvoorwaarden te lezen. De site en de inhoud ervan worden beheerd door de Franse wet.

Informatie uitgever :

Deze website wordt gepubliceerd door Sandaya SAS met een kapitaal van € 42.050.000 en ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 524 027 455.

Maatschappelijke zetel: Groupe Sandaya, 39 rue de Washington, 75008 Paris.
Telefoon: 0033 411 329 000
BTW-nummer: FR79 524 027 455
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Allianz

Publishing Director en Managing Editor: Léa POLICARPE geassisteerd door Ugo BOCCABELLA, Clément BRIQUET.

Webhost: EPIserver AB, Regeringsgatan 67 box 7007, 103 86 Stockholm, Sweden bereikbaar op 0046 855 582 700

Intellectuele eigendom :

Elk gebruik onder vorm van reproductie, wijziging, transmissie en distributie van informatie op de site is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandaya SAS, met uitzondering van het kopiëren voor privé-gebruik en niet-commerciële doeleinden (familiale cirkel). Elk ongeoorloofd gebruik van de site of de inhoud ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en vormt een inbreuk.
De algemene structuur, evenals de software, teksten, geanimeerde of gewone afbeeldingen, geluiden, know-how en alle andere onderdelen van de site zijn de exclusieve eigendom van de exploitant van de website.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site door eender welk bedrijf zonder de uitdrukkelijke toestemming van de site-beheerder is verboden en vormt een inbreuk bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Hetzelfde geldt voor de database, indien van toepassing, op een van de websites Sandaya, die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting in de code van intellectuele eigendom van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's gemaakt van elementen van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website is, in de zin van artikel L.713-2 van het Wetboek van intellectuele eigendom, verboden.

Verantwoordelijkheid en garantie uitsluitingen :

Sandaya SAS streeft ernaar om de juistheid van de informatie op de site te waarborgen en de site regelmatig bij te werken. Het is echter mogelijk dat onjuiste informatie of weglatingen op de site voorkomen. Er worden geen garanties gemaakt met betrekking tot de juistheid van de informatie op de site. De auteur behoudt zich het recht voor om de site op elk moment te wijzigen en functies van de site op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving.

Sandaya kan geen voortdurende toegang tot de site garanderen: het kan gebeuren dat de dienst onderbroken is tijdens onderhoudsproblemen of door problemen informaticaproblemen, door een verstoring van de internetdienst of andere onvoorziene omstandigheden. Ook is Sandaya niet verantwoordelijk voor vertragingen, problemen met het gebruik of de incompatibiliteit tussen de huidige website en bestanden of browser.

Informatica en vrijheid :

In overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en individuele vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de website deel van een declaratie uitgeroepen door de Nationale Commissie IT en Vrijheden (CNIL) die een ontvangstbewijs onder nummer 1691887 heeft uitgegeven.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat, in overeenstemming met artikel 32 van de informaticawet, gewijzigde bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, de door de gebruiker gecommuniceerde informatie op bestaande formulieren op de website, nodig is om te voldoen aan alle behoeftes en dat ze bedoeld zijn voor de exploitant van de website, die verantwoordelijk is voor het administratieve en commerciële beheer.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij recht heeft op toegang tot de gegevens en rectificatie van de gegevens door te schrijven naar de exploitant van de website op het volgende adres: Groupe Sandaya, Service Internet, Avenue Georges Frêche, 34830 Clapiers, France.

Cookies :

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoek aan de site, een cookie automatisch op zijn browser kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een gegevensblok dat de gebruikers niet kan identificeren, maar dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de site te registreren.

Door uw browser op een bepaalde manier in te stellen, kan het u informeren over de aanwezigheid van cookies en eventueel het gebruik weigeren op de manier zoals hier beschreven: http://www.cnil.fr/.

De gebruiker heeft recht op toegang, intrekking en wijziging van de persoonsgegevens die gecommuniceerd worden via cookies onder de hierboven vermelde voorwaarden.

Hyperlinks :

Om makkelijker toegang te krijgen tot andere sites die meer informatie kunnen verschaffen, heeft Sandaya een aantal links op de website geplaatst. Toch kan de uitgever niet verantwoordelijkheid gehouden worden voor de inhoud op een derde site waartoe de gebruiker toegang kreeg via de site. Het bedrijf Sandaya beschikt niet over de middelen om controle uit te voeren op deze sites en daarom is het niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid, inhoud, reclame of andere elementen. Omgekeerd kunnen externe sites links naar de site bevatten. Een dergelijke hyperlink mag niet worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sandaya groep.

Nieuwsbrieven :

Als u zich aanmeldt op de website om nieuwsbrieven van Sandaya campings te ontvangen, zal u per e-mail informatie ontvangen over onze diensten. Deze nieuwsbrieven hebben een informatief karakter en u kunt u op elk moment uitschrijven door te klikken op de link die voor dit doel aan de onderkant van de nieuwsbrief geplaatst is.

Wedstrijden en spelletjes :

Sandaya biedt op bepaalde tijden wedstrijden, gratis spelletjes en promoties aan op de site. Zij worden beheerd door bijzondere bepalingen die toegankelijk zijn op webpagina's die hieraan gewijd zijn.

Contact :

Voor eventuele opmerkingen over de werking van de site, kunt u contact opnemen met Sandaya